Vybrali jste si byt?

Stačí nám napsat nebo zavolat. Týden máte platnou nezávaznou ústní rezervaci a poté by bylo fajn uzavřít Rezervační smlouvu, ve které si určíme termín podpisu budoucí kupní smlouvy, a jste plně seznámeni s kompletní smluvní dokumentací.
Rezervační poplatek činí 100 000,- Kč a odečítá se od první splátky celkové kupní ceny.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní je podepsána v dohodnutém termínu, ideálně Jeden / Dva měsíce od rezervace, dle domluvy s Vámi nebo s bankou, víme banky se s rychlostí nepřetrhnou, bohužel. No a mezitím máte dostatek času zajistit si ono financování, dohodnout se na případných klientských změnách apod.

Platební kalendář je nastaven splátkami a to procentuálně z celkové kupní ceny takto:

20% po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. (Bílý již realizováno | platí pro Červený)

50% po provedení vkladu Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovitým věcem na vlastnické právo k jednotkám. (Bílý již realizováno  | Červený předpoklad 12/2022)

20% po provedení vnitřních omítek a betonových podlah. (Bílý již realizováno | Červený 03/2023)

10% po kolaudaci. (Bílý předpoklad 12/2022 | Červený 06/2023)

Nabízíme i možnost individuálního platebního kalendáře, tj. úhrady 90% po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí a 10% po kolaudaci. S případným cenovým zvýhodněním kupní ceny bytu.
*Platí již pouze pro Červený.

Kupní smlouvu k náhledu obdržíte v dostatečném předstihu před jejím podepsáním. Podpis kupní smlouvy je možný po uhrazení celé kupní ceny a dojde k němu v předem dohodnutém termínu.

Informační schůzky, návštěvy na stavbě, termíny prohlídek bytu na stavbě apod. jsou možné vždy individuálně v rámci smluvních a časových možností nás a konkrétního klienta.

Předání jednotek pro Bílý je plánováno do konce roku 2022 (předpoklad 12/2022), pro Červený o fous později v roce 2023. (předpoklad 08/2023).

Byt vs. Ateliér. Jednotka s označením Ateliér není Bytovou jednotkou z důvodů orientace na sever, tudíž nesplňuje podmínky oslunění. Ateliér je ale svým provedením naprosto totožný s Bytovou jednotkou, s tím rozdílem, že v Ateliéru v současné době nelze zřídit trvalé bydliště a sazba DPH je 21%. V současné době je daň z nabytí nemovitých věcí pro Ateliér zrušena.

Na závěr konstatujeme, že projekt X28 je stavěn z vlastních zdrojů developera OKTOBER 28 s.r.o. Na pozemcích nejsou žádná zástavní práva ve prospěch developera, vyjma v budoucnu sjednaných zástavních práv pro financující banky budoucích kupujících!

A nebojte se rozhodně ničeho. Vás, budoucích kupujících si maximálně vážíme, náš zákazník, náš pán. Budoucí kupující jsou vždy v předstihu seznámeni se všemi smluvními dokumenty a je s Vámi vždy vše maximálně komunikováno, aby Vám vše bylo jasné. Nebojte se napsat nebo zavolat s případným dotazem nebo upřesněním.