Vybrali jste si byt?

Stačí nám napsat nebo zavolat. Tři dny máte platnou nezávaznou ústní rezervaci a poté je potřeba podepsat Rezervační smlouvu, ve které si určíme termín podpisu budoucí kupní smlouvy, a jste plně seznámeni s kompletní smluvní dokumentací.
Rezervační poplatek činí 100000,-Kč a odečítá se od celkové kupní ceny.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní je podepsána v dohodnutém termínu, ideálně 1 měsíc od rezervace. Mezitím máte dostatek času zajistit si financování, dohodnutí případných klientských změn apod.

Platební kalendář je nastaven splátkami a to procentuálně z celkové kupní ceny takto:

20% po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

50% po provedení vkladu Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovitým věcem na vlastnické právo k jednotkám.

20% po provedení vnitřních omítek a betonových podlah.

10% po kolaudaci.

Nabízíme i možnost individuálního platebního kalendáře, tj. úhrady 90% po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí a 10% po kolaudaci. S případným cenovým zvýhodněním kupní ceny bytu.

Kupní smlouvu k náhledu obdržíte v dostatečném předstihu před jejím podepsáním. Podpis kupní smlouvy je možný po uhrazení celé kupní ceny a dojde k němu v předem dohodnutém termínu.

Informační schůzky, návštěvy na stavbě, termíny prohlídek bytu na stavbě apod. jsou možné vždy individuálně v rámci smluvních a časových možností nás a konkrétního klienta.

Na závěr konstatujeme, že projekt X28 je stavěn z vlastních zdrojů developera OKTOBER 28 s.r.o. Na pozemcích nejsou žádná zástavní práva ve prospěch developera, vyjma v budoucnu sjednaných zástavních práv pro financující banky budoucích kupujících!

A nebojte se rozhodně ničeho. Vás budoucích kupujících si maximálně vážíme, náš zákazník, náš pán. Budoucí kupující jsou vždy v předstihu seznámeny se všemi smluvními dokumenty a je s Vámi vždy vše maximálně komunikováno, aby Vám vše bylo jasné. Nebojte se napsat nebo zavolat s případným dotazem nebo upřesněním.